:
  
Biuletyn Nr 4/2014 (str. 62-66)  Cenność dzielnic Warszawy.
  
Biuletyn Nr 4/2014 (str. 62-66)  Opłacalność inwestowania w lokale mieszkalne na przykładzie poznańskiego rynku nieruchomości w latach 2008-2012.
  
Biuletyn Nr 4/2014 (str.25-32)Zmiany rynkowych stawek dzierżawy gruntów na wybrane cele w Poznaniu w latach 2004-2013.
  

Biuletyn Nr 1-2/2014
(str. 5-7)

Dostępność mieszkaniowa w wybranych miastach w Polsce w latach 1997-2012.
  

Biuletyn Nr 1-2 / marzec 2013
(35-36)

(str. 64-69)

Praktyczne zastosowanie metod regresji hedonicznej na przykładzie Poznania w latach 2008-2012.

Biuletyn Nr 2-3 / wrzesień 2012
(str. 47-51)

Nabywcy na poznańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2010 - III kw. 2010r.
  

Biuletyn Nr 1 / marzec 2012
(str. 20-22)

Sezonowość cen na rynku mieszkaniowym na przykładzie Poznania w latach 1996-2011.
  

Biuletyn Nr 4 / grudzień 2011
(str. 59-66)

Rynek mieszkaniowy w Poznaniu III kwartał 2011.
  

Biuletyn Nr 1/marzec 2011
(str. 15-19)

Wykorzystanie cen ofertowych do badania zmian na rynku mieszkaniowym
 

Biuletyn Nr 1/23 kwiecień 2010
(str. 34)

Zmiany cen na wtórnym rynku mieszkaniowym
w Poznaniu w latach 2008 - 2009.
 

Biuletyn Nr 1/20 styczeń 2009
(str. 31-38)

Analiza stawek czynszu lokali użytkowych w Poznaniu w II połowie 2008 roku.
  

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str. 11-16)

Indeksy cen mieszkań w Poznaniu w latach
1996 - 2006.
  

Biuletyn Nr 3/17 grudzień 2007
(str. 27-40)

Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych.
  

Biuletyn Nr 1/15 kwiecień 2007
(str. 19-29)

Sytuacja mieszkaniowa w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce.
  

Biuletyn Nr 2/9 sierpień 2004
(str. 4-6)

Analiza wpływu wielkości mieszkania na oferowaną cenę sprzedaży oraz wynajmu 1 m2 lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 1997 - 2002.
  

Biuletyn Nr 1/8 czerwiec 2004
(str. 4-6)

Analiza wpływu wielkości mieszkania na oferowaną cenę sprzedaży oraz wynajmu 1m2 lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 1997- 2002.