:
  

Biuletyn Nr 1/20 styczeń 2009
(str. 22-26)

Analiza wskaźników zmiany cen jednostkowych lokali mieszkalnych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) w Poznaniu w 2008 roku - dzielnica Rataje.
 

Biuletyn Nr 1/18 kwiecień 2008
(str. 44-54)

Analiza wskaźników zmiany cen jednostkowych lokali mieszkalnych (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) w Poznaniu w latach 2004 - 2007.