:
  

Biuletyn Nr 4/34 grudzień 2012
(str. 48-51)

Z problematyki wyceny obiektów stawowych.

Biuletyn Nr 2/21 kwiecień 2009
(str. 42-43)

X Lecie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.
 

Biuletyn Nr 2/14
październik 2006 (str. 42-43)

Przeciętne ceny stosowane za wykonywanie operatów szacunkowych w 2005 roku i pierwszym półroczu
2006 roku.
  

Biuletyn Nr 3/10 grudzień 2004
(str. 15-22)

Gospodarstwa rybackie w Wielkopolsce i ich wycena.