:
  

Biuletyn Nr 2/6 lipiec 2003
(str. 9-15)

Uwarunkowania związane z ubezpieczeniem budynków oraz zadania dla rzeczoznawcy majątkowego.
 

Biuletyn Nr 1/5 kwiecień 2003
(str. 12-13)

Uwarunkowania związane z ubezpieczeniem budynków oraz zadania dla rzeczoznawcy majątkowego - część I.