Szkolenia w 2009 roku

ANALIZA STÓP ZWROTU, WYZNACZANIE STOPY DYSKONTOWEJ I STOPY KAPITALIZACJI DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŚCI ORAZ ANALIZ OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI

W dniu 21 kwietnia 2009r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu, ul.Miczurina 20a odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia.

image-icon więcej informacji

ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI I WYCENA TYPOWYCH NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH PRZY ZASTOSOWANIU METODY INWESTYCYJNEJ

ANALIZA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI I WYCENA NIERUCHOMOŚCI DEWELOPERSKICH PRZY ZASTOSOWANIU METODY REZYDUALNEJ (POZOSTAŁOŚCIOWEJ)