PODEJŚCIE DOCHODOWE NA PRZYKŁADZIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANEJ STACJĄ PALIW 

oraz 

SPOTKANIE WIGILIJNE 

 

Termin: 15 grudnia 2023 r.
 

Miejsce szkolenia: Hotel Poznański ul. Krańcowa 4 Luboń (wjazd od ul. 3 Maja).
                                 Postój przy hotelu bezpłatny


Prowadzący: Mirosława Czaplińska – Rzeczoznawca majątkowy od 2005 roku, członek RICS, biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości, wykładowczyni na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie WSB Merito (zagadnienia z wyceną nieruchomości). Posiada 12 letnie doświadczenie pracy w Lotos Paliwa Sp z o.o. (spółka córka Grupy Lotos) zajmującej się detalicznym rynkiem sprzedaży paliw w tym pozyskiwaniem nowych obiektów, budową stacji, autorka i współautorka publikacji z zakresu wyceny stacji paliw.


Koszt uczestnictwa:
- Członkowie SRMWW : 100 zł.
  Całkowity koszt szkolenie i spotkania wigilijnego to kwota 500 zł od osoby (różnicę pokrywa SRMWW). 

- Pozostałe osoby: 500 zł.

Wpis na listę uczestników szkolenia nastąpi wyłącznie po dokonaniu wpłaty na konto SRMWW
nr 74 1090 1737 0000 0000 7201 1680.  Zgłoszenia przyjmowane są tylko i wyłącznie do 
04 grudnia 2023 r. 

Uwaga:
-
Rezygnacja Uczestnika ze szkolenia wymaga wyłącznie formy pisemnej do 04 grudnia 2023 r. na adres mailowy:
   biuro@srmww.pl.

- W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu nie przysługuje mu zaświadczenie o odbytym
   szkoleniu, a wpłata za szkolenie nie podlega zwrotowi
.

Adres do korespondencji

Dane do wystawienia faktury

Siedziba firmy