W numerze:

Janusz AndrzejewskiAnaliza cen gruntów w mieście Poznaniu.
  
Jerzy DąbekProblematyka szacowania wartości szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych - część I.
  
Adam FutroCenność gruntów ornych w woj. wielkopolskim oraz średnie ceny w Polsce w IV kwartale 2001 roku.
  
Stanisław NarbutowiczJak mierzymy powierzchnie wewnętrzne
w budynkach i do jakich celów służy Polska Norma PN-ISO 9836 właściwości użytkowe w budownictwie.
  
Roman BednarekOchrona środowiska a gospodarka nieruchomościami - wybrane aspekty.
  
Grzegorz SzczurekProblematyka wyceny gruntów obejmujących stanowiska archeologiczne.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 3 MB)