W numerze:

Maria TrojanekIdentyfikacja barier rozwoju rynku nieruchomości w latach 1995 - 2002.
  
Jerzy DąbekProblematyka szacowania wartości szkód spowodowanych realizacją inwestycji liniowych.
  
Roman BednarekOchrona środowiska a gospodarka nieruchomościami - obszary i obiekty chronione.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 3 MB)