W numerze:

Radosław TrojanekAnaliza wpływu wielkości mieszkania na oferowaną cenę sprzedaży oraz wynajmu 1m2 lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 1997- 2002.
  
Maria TrojanekStopa kapitalzacji i stopa dyskontowa w teorii
i praktyce wyceny nieruchomości.
  
Sławomir PalickiRewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Kolejne pole działania rzeczoznawcy majątkowego?
  
Jerzy DąbekOcena dokładności oszacowanej wartości nieruchomości metodą porównywania parami.
  
Michał Kosmowski, Katarzyna MałeckaPorównywanie cen nieruchomości lokalowych do cen spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 5 MB)