W numerze:

Radosław TrojanekAnaliza wpływu wielkości mieszkania na oferowaną cenę sprzedaży oraz wynajmu 1 m2 lokali mieszkalnych w Poznaniu w latach 1997 - 2002
  
Maria TrojanekStopa kapitalizacji i stopa dyskontowa w teorii
i praktyce wyceny nieruchomości
  
Sławomir PalickiRewitalizacja obszarów zurbanizowanych. Kolejne pole działania rzeczoznawcy majątkowego?
  
Jerzy DąbekOcena dokładności oszacowanej wartości nieruchomości metoda porównywania parami
  
Michał Kosmowski, Katarzyna MałeckaPorównywanie cen nieruchomości lokalowych do cen spółdzielczych własnościowych praw do lokali

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 5 MB)