W numerze:

Barbara HermanCzynniki kształcące wartość lokali mieszkalnych na rynku wtórnym w Poznaniu - analiza preferencji nabywców.
  
Jerzy DąbekWybrane problemy warsztatowe rzeczoznawcy majątkowego na tle znowelizowanych przepisów prawnych.
  
Sławomir PalickiUwagi do sporządzania analizy rynku nieruchomości.
  
Andrzej JakubowskiWycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopaliny.
  
Andrzej JakubowskiZasady kalkulacji wynagrodzenia za wykonani operatów szacunkowych.
  
Elżbieta Jakóbiec, Iwona KilanowskaWycena nieruchomości jako usługa wysoko specjalistyczna i zawód zaufania publicznego.
  
Adam FutroCenność gruntów ornych w województwie wielkopolskim w latach 2000 do 2006 oraz średnie ceny gruntów ornych w Polsce w IV kwartale 2005 roku.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 7 MB)