W numerze:

Jerzy DąbekOpłata planistyczna i opłaty adiacenckie - stan prawny na datę 30.11.2007 roku.
  
Andrzej JakubowskiWartość gruntu w ocenie inwestora - metoda pozostałościowa
  
Radosław TrojanekIndeksy cen nieruchomości mieszkaniowych
  
Zbigniew Niemczewski, Witold SolskiRodzinne ogrody działkowe i ich magia
  
Jan ŻurawskiJubileusz XV - Lecia
  
Jan ŻurawskiPoznańska debata
  
Jan ŻurawskiV Sympozjum Poznań 2007

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 8 MB)