W numerze:

Jerzy DąbekPozyskiwanie praw do nieruchomości i ustalenie odszkodowania w inwestycjach liniowych według aktualnych przepisów prawnych oraz proponowane kierunku zmian.
  
Maria TrojanekCzynniki decydujące o zakupie mieszkań na wtórnym rynku mieszkaniowym w ocenie wybranych biur obrotu nieruchomościami.
  
Martyna Pawłowska, Katarzyna RutkowskaPrzegląd nowoczesnej powierzchni biurowej
w Poznaniu 2007/2008 rok.
  
Elżbieta JakóbiecPrognoza skutków finansowych uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  
Sławomir PalickiKarta przestrzeni publicznej. Zarys koncepcji.
  
Justyna TanaśAnaliza cen gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w gminie Swarzędz w latach 2001 - 2007.
  
Zbigniwe Niemczewski, Witold SolskiIskierki...

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 10 MB)