W numerze:

Barbara ZielezinskaObszary ryzyk związanych z wyceną nieruchomości w świetle Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego KSWS 3.
  
Agnieszka SucheckaWpływ decyzji wywłaszczeniowej o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na stosunki obligacyjne dotyczące wywłaszczanej nieruchomości.
  
Jerzy DąbekUstalanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w celu ich wyodrebnienia.
  
Radosław NowickiWartość rynkowa nieruchomości wobec braku dostępu do drogi publicznej.
  
Elżbieta OchockaBrak transparentności w opodatkowaniu biegłych w postepowaniu sądowym – regulacje w zakresie podatku dochodowego.
  
Wojciech Gryglaszewski, Hanna RaweckaObrót niezabudowanymi gruntami rolnymi Skarbu Państwa na terenie woj. wielkopolskiego.
  
Janusz AndrzejewskiPrzestrzeń publiczna w analizach skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  
Łukasz NawrotWybrane zagadnienia z zakresu szacowania wartości nieruchomości hotelarskich Cz. II.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 14 MB)