W numerze:

Maria TrojanekZmiany cen transakcyjnych spółdzielczego-włassnościowego prawa do lokalu (na przykładzie spółdzielni mieszkaniowej Winogrady w Poznaniu).
  
Jerzy KrotoskiInstytucja odmowy sporządzenia opinii przez biegłego oraz wyłączenie biegłego w procesie cywilnym.
  
Grzegorz Szczurek, Mateusz BurekAnaliza cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na terenie powiatu poznańskiego w latach 2006-2009.
  
Barbara HermannKredyt hipoteczny jako źródło finansowania inwestycji na rynku nieruchomości.
  
Krzysztof GradkowskiKoncepcja określania wartości rynkowej nieruchomości inwestycyjnej stanowiącej inwestycję budowlaną w toku.
  
Jerzy DąbekWynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości i służebność przesyłu oraz odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości dla urządzeń infrastruktury technicznej.
  
Roman BednarekDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako element procesu inwestycyjno-budowlanego.
  
Martyna Pawłowska, Judyta Maciejuk-JanuszewskaSytuacja na rynku pierwotnym w segmencie budownictwa wielorodzinnego w Poznaniu w 2010r.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 14 MB)