W numerze:

Jerzy DąbekSłużebności i prawo dożywocia oraz ich wpływ na wartość nieruchomości.
  
Magdalena Małecka, Ewa PorębskaAnaliza zmian cen transakcyjnych lokali mieszkalnych w latach 2000-2009 na terenie Poznania.
  
Ryszard Brudkiewicz, Marcin RatajczakWładze faktyczne przedsiębiorstwa przesyłowego nad nieruchomością a ustalanie wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu na przykładzie przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem gazu ziemnego.
  
Sławomir KukawkaWycena dla potrzeb rozliczenia udziałów współwlaścicieli w przypadku zniesienia współwlaśności w wyniku podziału nieruchomości i przyznania na wyłączną własność nowo wydzielonych działek. Studium przypadku.
  
Izabela Rącka, Jerzy KrzempekRaport z badania stanu baz danych w Polsce.
  
Elżbieta OchockaKiedy sprzedaż gruntów jest zwolniona z podatku VAT?
  
Marian Błażek, Szymon BłażekAnaliza rynku nieruchomości niezabudowanych na terenie powiatu gnieźnieńskiego w latach 2007 - 2009.
  
Hanna Januszewska-RaweckaZasady i regulacje prawne dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
    
Maciej HusiarWspomnienia z gorącego szkolenia.

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 14 MB)