Hałas lotniczy a wartość nieruchomości - materiały do dyskusji środowiskowej

Autorzy:

Janusz Andrzejewski
Maria Trojanek
Martyna Pawłowska
Michał Kosmowski

Propozycja szacowania zmniejszenia wartości nieruchomości związanego z ich usytuowaniem w obszarach oddziaływania hałasu lotniczego
 
Pomocnicze analizy rynku
 
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 82/03
 
Załącznik graficzny obrazujący przebieg stref OOU wg rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 82/03
 
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego Nr 40/07
 
Załączniki graficzne do rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 40/07
 
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 06.05.2010r. (II CSK 602/09)

 

POBIERZ BIULETYN: filetype pdf (PDF 5 MB)