W numerze m.in:

Krzysztof GabrelWartość nieruchomości według aktualnego oraz alternatywnego sposobu użytkowania w aspekcie zapisów §36 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.
  
Janusz Andrzejewski,
Bogna Tatarkiewicz-Pawuła
Praktyczne aspekty określania wskaźników rynkowych w prognozie skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  
Łukasz Nawrot,
Krzysztof Nawrot
Dochód z nieruchomości rolnej, a jej wartość w warunkach polskich- koherencja czy dychotomia?
  
Izabela RąckaPozyskanie nieruchomości na cele publiczne ze szczgólnym uwzględnieniem gruntów przeznaczonych pod drogi, wobec wybranych aspektów zrównoważonego rozwoju Miasta Kalisza- miasta na prawch powiatu.
  
Janusz AndrzejewskiPodatek niekoniecznie katastrofalny.
  
Ryszard Brudkiewicz,
Marcin Jaraczewski
Bezskuteczność sprzedaży nieruchomości przez upadłego, a obowiązek jej przekazania do masy upadłości i sprzedaż tej nieruchomości przez syndyka masy upadłości.
  
Marian Błażek,
Szymon Błażek
Rola informacji w procesie szacowania wartości nieruchomości.
  
Maria Trojanek,
Radosław Trojanek
Nabywcy na poznańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2010 - III kw. 2010r. wstępne wyniki badań.
  
Elżbieta Ochocka,
Dariusz M. Malinowski
Podatkowe aspekty zbycia nieruchomości mieszkalnej należącej do majątku przedsiębiorstwa.
  
Anna Poszyler,Daria Orpiszak-SkibińskaAnaliza rynku gruntów budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w latach 2010 - 2011, na terenie powiatu poznańskiego.
  
Jacek DanielewiczCzytając standard PN-ISO 9036:1997.
  
Robert Dobrzyński Historia pewnego szkolenia.
  
Grzegorz SzczurekWywiad z Robertem Dobrzyńskim Wiceprezydentem PFSRM.
  
Marian BłażekNowa edycja Europejskich Standardów Wyceny 2012.

 

POBIERZ BIULETYN: pdf-icon (PDF 27 MB)