ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Henryk Gawron, Łukasz StrączkowskiPrzesłanki uwzględniania czynników jakościowych w badaniach rynku mieszkaniowego. 
  

Jerzy Dąbek

Wynagrodzenie za służebność przesyłu na przykładzie urządzeń projektowanych do budowy.
  

Waldemar W.Budner, Aleksandra Mazur

Percepcja i funkcje przestrzeni publicznej w opinii jej użytkowników (przypadek Poznania).

  

Sławomir Palicki

Potencjał nieruchomości handlowych w procesach ożywiania obszarów miejskich.
  

Piotr Kokowski, Piotr Pękala, Tomasz Kaczmarek

Poziom hałasu w obszarze ograniczonego użytkowania wokół portu lotniczego.
  

Piotr Lis

Cykle mieszkaniowe na polskim rynku nieruchomości.
  
Tomasz Kotrasiński, Wojciech NurekMetody eliminowania problemów związanych z wyceną nieruchomości przy wykorzystaniu nowych możliwości skutecznego obsługiwania procesu wyceny nieruchomości.
  
Elżbieta Ochocka, Szymon DalcKomornicy sądowi płatnikami podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości w trybie egzekucji komorniczej - kontrowersje związane z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  
Agnieszka Suchecka, Michał Mielnik, Milena WilbikUzyskanie zgody do wejścia na teren sąsiada w celu przeprowadzenia inwestycji (ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odszkodowawczych).
  
Halina StankowskaOgraniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu w świetle obowiązujących przepisów prawa.
  
Łukasz Halik, Justyna TanaśDostępność usług rzeczoznawców majątkowych województwa wielkopolskiego.
  
Marcin CzarneckiNowa definicja nieruchomości - prawdy i mity wyceny nieruchomości rolnych.
  
Elena Bykova, Olgierd Kempa, Leszek Stanek, Izabela RąckaOrganizacja pracy rzeczoznawcy majątkowego w Rosji.
  
Anna GórskaZróżnicowanie kosztów utrzymania i wyposażenia zasobów mieszkaniowych według wielkości gospodarstwa domowego w Polsce.
  
Anna JanczZróżnicowanie przestrzenne skutków i perspektyw suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej.
  
Sławomir Palicki, Izabela RąckaRynek mieszkaniowy obszarów śródmiejskich Poznania i Kalisza w obliczu potencjalnych zmian przestrzeni zurbanizowanej.

 

POBIERZ BIULETYN   pdf icon