ISSN 1731-1829

W numerze m.in:

Piotr CegielskiWspółczynnik dezinformacji R2.
  

Krzysztof Gabrel

Inwestowanie w nieruchomości a niepewność ustaleń planistycznych.
 
Katarzyna Nowakowska

Analiza poziomu rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych w gminach powiatu poznańskiego w latach 2005-2015.

  
Radosław GacaTerminy i zagadnienia statystyczne i ekonometryczne w wycenie nieruchomości.
  
Waldemar W. BudnerPrzestrzeń publiczna małych miast w "cieniu" metropolii.
  
Barbara HermannStrategie na rynku kamienic wobec przemian funkcjonalnych w przestrzeni miejskiej.
  
Ewelina NawrockaBadanie poziomu atrakcyjności wejścia do zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
  
Łukasz Halik, Beata Medyńska-GulijGeoportale szczebla krajowego jako potencjalne źródło informacji o nieruchomościach - WEB SIP.
  
Mieczysław PrystupaWykorzystanie metod statystycznych w procesie wyceny.
  
Monika PodwórnaWażna jednostka porównawcza?
  
Elżbieta Ochocka, Beata DutkiewiczOpodatkowanie zbycia nieruchomości w podatku VAT. Podatkowe aspekty definicji "pierwszego zasiedlenia".
  
Katarzyna KonowalczukElektroniczne źródła informacji o nieruchomościach w Polsce.
 
Paweł ŁopatkaPorównanie spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu z prawem własności nieruchomości lokalowej na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" w Poznaniu.
 
Szymon MachałaObrót nieruchomościami spółki PKP S.A.
 
Barbara HołubickaAnaliza cen gruntów inwestycyjnych w Poznaniu w latach 2014-2015.
  

POBIERZ BIULETYN   1 2016