ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Alexander Nickolaevich Tsatsulin

VALUATION OF MONUMENT BUILDINGS – INSURED VALUE OF OBJECTS

  

Włodzimierz L. Szabieka, Genadiusz N. Ignatkowicz

SYSTEM KRAJOWYCH STANDARDÓW WYCENY WARTOŚCI W REPUBLICE BIAŁORUSI – STAN I PERSPEKTYWA

  

Waldemar W. Budner

SUBURBANIZACJA W OBSZARZE METROPOLII POZNAŃ

  

Adam Derc, Barbara Hermann

PRZESTRZENNE ZRÓNICOWANIE WYBRANYCH CECH MORFOLOGICZNYCH TERENÓW ZURBANIZOWANYCH W WIELKOPOLSCE I ZASTOSOWANIE W ANALIZIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  

Krzysztof Andrzej Rosenkiewicz

PRZESTRZENNY WYMIAR BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W POLSCE A SYNTETYCZNE WSKAŹNIKI SYTUACJI MIESZKANIOWEJ

  

Barbara Maćkiewicz, Agnieszka Obiegałka

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W GMINIE JAKO CZYNNIK KSZTAŁTUJĄCY LOKALNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH

  

Anna Górska

WARUNKI MIESZKANIOWE W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

  

Jarosław Pietrzak, Izabela Rącka

WYBRANE INSTRUMENTY POLITYKI MIESZKANIOWEJ MAŁYCH I ŚREDNICH GMIN W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2010–2015

  

Sławomir Palicki, Łukasz Strączkowski

PREFERENCJE I POTRZEBY POTENCJALNYCH NABYWCÓW W SEGMENCIE PREMIUM POZNAŃSKIEGO RYNKU MIESZKANIOWEGO

  

Marcin Boruta, Adam Chodkiewicz

SPOSOBY FINANSOWANIA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH PRZEZ SENIORÓW

 

Radosław Gaca

ANALIZA PRZESTRZENNA BYDGOSKIEGO RYNKU LOKALI MIESZKALNYCH

  

Kinga Szopińska

IDENTYFIKACJA HAŁASU DROGOWEGO A BADANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

  

Anna Mazurczak

FUNDUSZE NIERUCHOMOŚCI TYPU „REIT” JAKO NOWY INWESTOR INSTYTUCJONALNY NA POLSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  

Kinga Pawlicka

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE W PROCESIE KREOWANIA MARKETINGOWEJ WARTOŚCI DODANEJ DLA MIASTA

  

Tomasz Zawadzki, Patrycja Wyciszkiewicz

SATYSFAKCJA KLIENTÓW OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA PRZYKŁADZIE STACJI PALIW – RAPORT Z BADAŃ

  

Maciej Krotoski, Kamila Piernik–Wierzbowska, Łukasz Kułaga

EKSMISJA OD A DO Z. CZĘŚĆ DRUGA

  

Wiktor Podsiadło

OPODATKOWANIE DOSTAW BUDYNKÓW, BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG W ŚWIETLE WYROKU TSUE Z DNIA 16 LISTOPADA 2017 R. W SPRAWIE C–308/16 KOZUBA PREMIUM SELECTION SP. Z O.O. PRZECIWKO DYREKTOROWI IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

  POBIERZ BIULETYN 1 1 2018