ISSN 1731-1829 

W numerze m.in:

Piotr Bartkowiak

JUBILEUSZ 50-LECIA KATEDRY INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

  

Mariusz Doszyń

Sebastian Gnat

EFEKTY PRZESTRZENNE W EKONOMETRYCZNYCH MODELACH SKONSTRUOWANYCH NA PODSTAWIE SZCZECIŃSKIEGO AGLOMERATU MASOWEJ WYCENY NIERUCHOMOŚCI

  

Radosław Trojanek

Justyna Tanaś

Maria Trojanek

WYKORZYSTANIE DANYCH OFERTOWYCH DO BUDOWY HEDONICZNEGO INDEKSU CEN MIESZKAŃ W POZNANIU W LATACH 1996 – (I KW.)2019

 

 

Anna Górska

WARUNKI FUNKCJONOWANIA DEWELOPERÓW NA POZNAŃSKIM RYNKU MIESZKANOWYM

 

 

Anna Mazurczak

Łukasz Strączkowski

UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA RYNKU NAJMU NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH

 

 

Waldemar Kozłowski

OCENA OPŁACALNOŚCI BUDOWY GALERII HANDLOWEJ NA PRZYKŁADZIE MIASTA OLSZTYN

 

 

Dariusz Łaguna

WPŁYW DECYZJI PLANISTYCZNYCH NA WZROST WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI

 

 

Aleksander Wosicki

ZAPISY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO A PRAKTYCZNE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

 

 

Katarzyna Otręba

OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

 

 1 2019