Dnia 20 grudnia 2022r. ukazało się zarządzenie w dzienniku urzędowym Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie odwołania i powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2022 poz.55 ) oraz Zarzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2022)