Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 4

Zarzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 3.