Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości. Dziennik Urzędowy Ministra Inwestycji i Rozwoju rok 2018 poz. 1.