W odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego wydało Zeszyt Metodyczny - Wartość nieruchomości na obszarach oddziaływania hałasu lotniczego i obszarach ograniczonego użytkowania dla lotnisk i portów lotniczych. Jego autorami są wybitni praktycy, którzy przedstawioną tematyką zajmują się od kilkunastu lat i posiadają doświadczenia z 10 różnych OOU - zarówno dla lotnisk wojskowych, jak i cywilnych portów lotniczych.

Zeszyt Metodyczny zawiera niezbędne i aktualne regulacje prawne (rozdział I), opisuje sposoby wyceny ubytku wartości (rozdział II) oraz podaje 9 przykładów szacowania takiego ubytku. Do każdego z przykładów załączono zestaw uwag oraz opisano zalety i zagrożenia wynikające ze stosowania danej metody.

Tematyka jest gorąca i rozpala zmysły i umysły nie tylko rzeczoznawców majątkowych. Staraliśmy się podać jedynie treści istotne, czasami uogólniając, aby nie zanudzić czytelnika, czasami – tam gdzie to było konieczne – wchodząc w szczegóły. Wprowadzając zmiany i rozszerzenia mieliśmy na uwadze, aby zamieszczone treści były czytelne także dla osób spoza środowiska rzeczoznawców majątkowych (przede wszystkim dla sędziów orzekających w przedmiotowych sprawach oraz dla pełnomocników prawnych Stron sporów).

Ufamy, że przedstawione treści okażą się przydatne, a być może będą także istotnym elementem szerszej dyskusji.

Życzymy przyjemnej i owocnej lektury.

lotniska m

Cena publikacji - 30 zł +8 zł koszt wysyłki.

Do nabycia w siedzibie SRMWW lub w siedzibie PFSRM