Wyjazdowe Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 13 czerwca br. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, ul.Adama Wodziczki 3.

Tematyka szkolenia:
Wyodrębnianie lokali. Procedury prawne, pomiar powierzchni użytkowej