OCENA OPERATÓW SZACUNKOWYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

Prowadzący:
Elżbieta Prentka, Krzysztof Świderski

Szkolenie odbyło się w dniu 23 kwietnia 2007 r. w godz.9.00-15.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 211.