ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

Prowadzący:
Mirosław Chumek

Szkolenie odbyło się w dniu 11 marca 2008 r. w godz.10.00-15.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 119.