STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

serdecznie zaprasza na szkolenie

ODSZKODOWANIA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Termin Szkolenia: 1 października 2020 r., godz. 10.00-17.00

 

Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Śniadeckich 25, Poznań Congress Center, sala 1.G (poziom 1)

 Prowadzący:

  • Mirosław Gdesz – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, specjalista
    w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami
  • Grzegorz Kubaszewski – Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Rozwoju

Program szkolenia

Zasady ustalania odszkodowań:

  • za wywłaszczone nieruchomości na podstawie ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (decyzji wywłaszczeniowej) i ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (decyzji ZRID) – ustalanie przeznaczenia nieruchomości, zasada korzyści, wycena dróg z gruntów rolnych, zieleni itp.,
  • za wydzielanie dróg w związku z podziałem nieruchomości na podstawie art. 98 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
  • za przejęte z mocy prawa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
  • za ograniczenie sposobu użytkowania nieruchomości (służebność publiczną w trybie art. 124, 124b ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami) – charakter i elementy odszkodowania.

Omówienie orzecznictwa i studia przypadków.

 

Forma szkolenia: wykład – 8 h, spełniający wymogi §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniu, potwierdzające ukończenie szkolenia w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.