Podstawy wykorzystania QGIS do analizy rynku i wyceny nieruchomości - warsztaty online

Termin Szkolenia: 27 października 2020 r., godz. 09.00-16.00

Miejsce szkolenia: szkolenie ONLINE - w systemie konferencji online - VMS NOT Informatyka

Prowadzący:

 • dr hab. inż. Radosław Cellmer, UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

Program szkolenia

 Wprowadzenie do QGIS

 • ogólna charakterystyka oprogramowania
 • formaty danych, warstwy, układy współrzędnych
 • ogólna funkcjonalność, możliwości, wtyczki
 • otwarte źródła danych i możliwości ich wykorzystania w QGIS (geoportal, Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, OpenStreetMap, Google Maps)
 • wyświetlanie warstw WMS
 1. Praca z warstwami wektorowymi
 • wczytywanie, tworzenie i modyfikacja obiektów
 • symbolizacja warstw
 • podstawowe analizy przestrzenne (przecinanie, łączenie, agregacja, część wspólna itp.)
 • tworzenie mapy wektorowej na podstawie otwartych danych
 1. Geokodowanie
 • geokodowanie adresów
 • geokodowanie działek
 1. Łączenie części opisowej i graficznej
 • dodawanie tabeli atrybutów do działek i lokali
 • projektowanie i modyfikowanie tabeli atrybutów
 • dodawanie zdjęć
 1. Narzędzia wyszukiwania i selekcji
 • selekcja wg atrybutów
 • selekcja wg lokalizacji
 • wyszukiwanie złożone
 • buforowanie
 • eksport wybranych danych do arkusza kalkulacyjnego
 1. Prezentacja cen na mapie
 • mapa rozmieszczenia transakcji
 • mapa cen i aktywności rynku
 1. Mapy dystansu
 • mapy odległości od wybranych obiektów (centrum, sklepy, szkoły, jeziora, lasy itp.)
 • mapy czasu przejścia/przejazdu
 • uzupełnianie tabeli atrybutów o informacje o odległościach
 • badanie zależności między odległością a cenami

 

Forma szkolenia: warsztaty – 8 h, spełniający wymogi §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo
w szkoleniu, potwierdzające ukończenie szkolenia w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.

Wymagania sprzętowe:

 • Każdy uczestnik powinien mieć do dyspozycji komputer (laptop) z zainstalowanym oprogramowaniem QGIS w wersji 3.10 (lub nowszej) – szczegóły zostaną udostępnione uczestnikom warsztatów.
 • Niezbędny będzie również arkusz kalkulacyjny (Excel lub OpenCalc).
 • Komputer musi mieć możliwość odbioru sygnału wifi lub mieć zapewniony dostęp do internetu we własnym zakresie (dość ważna jest prędkość, zwłaszcza przy geokodowaniu).