Termin Szkolenia: 07 października 2021 r., godz. 09.00-16.00

Miejsce szkolenia:  szkolenie ONLINE -  w systemie konferencji online - VMS NOT Informatyka

Prowadzący:

dr Ewelina Nawrocka – adiunkt Wydziału Zarządzania Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego, uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 5412, członek Pomorskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

Program szkolenia

  1. Fluktuacje na rynku nieruchomości i prawny wymóg uwzględniania dynamiki cen w wycenie nieruchomości.
  2. Źródła informacji o dynamice cen nieruchomości w Polsce i ich ocena.
  3. Badanie dynamiki cen nieruchomości w praktyce rzeczoznawcy majątkowego.
  4. Metody badania dynamiki cen nieruchomości
  5. Ocena poszczególnych metod badania dynamiki cen i wskazanie wpływu ich zastosowania na ostateczny wynik wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym.

Forma szkolenia: warsztaty – 8 h, spełniający wymogi §2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie szkolenia w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.