Termin szkolenia – 26-28 sierpnia 2021 r.

Miejsce szkolenia – Ośrodek Sulkowski Conference Resort Boszkowo - Letnisko, ul. Dworcowa 15

Grupa odbiorcza

Rzeczoznawcy majątkowi, kandydaci na rzeczoznawców majątkowych.

Cel szkolenia

Wymiana doświadczenia w zakresie szacowania nieruchomości dla celów sektora administracji publicznej, banków oraz postępowań sądowych

Metodyka zajęć

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładowej i warsztatowej, z podziałem na bloki tematyczne.

Zakres tematyczny

26 sierpnia 2021 r.

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY

Ulepszenie planistyczne. Omówienie aktualnych prac legislacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami – 8 h wykładowych wykładu: Mirosław Gdesz, Grzegorz Kubaszewski

27 sierpnia 2021 r.

WARSZTATY 

Studium praktyki rzeczoznawcy majątkowego w procesie szacowania nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste i inne - 9 h wykładowych warsztatów: Izabela Osińska

28 sierpnia 2021 r.

WARSZTATY

Podejście dochodowe w świetle pandemii - scenariusze wyceny hotelu i nieruchomości biurowej – 3 h wykładowe warsztatów: Barbara Hołubicka

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie wykładów i warsztatów, w rozumieniu §2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w ilości 20 h, co przekłada się na 6 pkt. z tytułu warsztatów oraz 4 pkt. z tytułu wykładów.

Informacja o szkoleniu- do pobrania pdf icon