WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA TLE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW PRAWA

UWARUNKOWANIA PRAWNE I SKUTKI ODSZKODOWAWCZE BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA CUDZYCH NIERUCHMOŚCIACH.

Prowadzący: Zdzisław Małecki

Seminarium odbyło się w dniach 26-27 maja 2006 r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu, ul. Umultowska 1.