CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO NA ETAPACH PROJEKTOWANIA,REALIZACJI I EKSPLOATACJI LINIOWYCH URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Sympozjum odbyło się w dniach 11-13 września 2009 r. w Ośrodku Szkoleniowym Wojsk Lotniczych Obrony Powietrznej w Kiekrzu, ul. Rekreacyjna 2. 

pdf-icon więcej informacji