ODDZIAŁYWANIE PRAWA BUDOWLANEGO I JEGO PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH ORAZ WSKAŹNIKÓW CENOWYCH W BUDOWNICTWIE NA PROCES WYCENY NIERUCHOMOŚCI

Program szkolenia:

1. WYBRANE PROBLEMY WYCENY W PODEJŚCIU KOSZTOWYM

Wykładowca:
Andrzej Skarzyński

2. AKTUALNE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE USTAWY PRAWO BUDOWLANE I WYBRANYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

Wykładowca:
Janina Ferenc

 

Szkolenie odbyło się w dniu 18 listopada 2009 r. w godz. 9.00-15.00 w siedzibie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Poznaniu przy ul. Wieniawskiego 5 sala 219.
Koszt uczestnictwa wynosił 150zł dla członków naszego Stowarzyszenia a dla pozostałych osób 200zł i obejmował materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.
Szkolenie skierowane było do rzeczoznawców majątkowych, pośredników, zarządców nieruchomości i obejmował 8 godzin edukacyjnych.