II Warsztaty wyceny nieruchomości.

Wykładowcy: Jerzy Wiktorko - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Jerzy Dąbek - rzeczoznawca majątkowy, dr Piotr Kokowski, dr Piotr Pękala, dr Barbara Herman.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

 Szkolenie odbyło się w dniach 12-13 września 2014r. w Ośrodku „Villa Natura” w Dolsku.