Aktualne problemy rzeczoznawcy majątkowego:

  • Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej, podziałowej.
  • Wycena wartości prawa służebności przesyłu - aktualne uwarunkowania prawne i metodyczne.

 

Wykładowca: Mirosław Chumek

Szkolenie odbyło się w dniu 18 marca 2014r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.