Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniach administracyjnych odszkodowawczych- oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego art. 98 ugn art. 129 ugn.

Wykładowca: dr Mirosław Gdesz sędzia NSA w Warszawie.

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbyło się w dniu 24 czerwca 2014r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.