Standard KSWS Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.

Wykładowca: Monika Szapiro-Nowakowska

Program szkolenia pdf icon

Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbyło się w dniu 12 października 2015 roku w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.