Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym.

Wykładowca: Mirosław Chumek.

 

Materiały szkoleniowe dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.

Szkolenie odbyło się w dniu 11 kwietnia 2016 r. w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.