'Praktyczne aspekty opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kontekście zmian ustawy i rozporządzenia’

 Wykładowca:  Marcin Czarnecki – rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 3911.

Szkolenie odbyło się w w Centrum Kongresowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, ul. Władysława Węgorka 20.

 

 Materiały szkoleniowe dostępne są po zalogowaniu na stronie internetowej - w zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe.