TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY WYZNACZANIA STOPY KAPITALIZACJI I STOPY DYSKONTA

ELEMENTY ISTOTNE W PROCESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI PODEJŚCIEM DOCHODOWYM

Wykładowca: dr Anna Mazurczak – ekonomista, Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; mgr Adrianna Szarafińska, ekonomista, rzeczoznawca majątkowy


Termin Szkolenia: 11 czerwca 2019 r., godz. 9.00

Miejsce szkolenia: Poznań, ul. Ziębicka 18, Budynek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, sala 207

Program szkolenia

  1. Prawne i ekonomiczne uwarunkowania wyznaczania stóp zwrotu na rynku nieruchomości - 1 h
  2. Stopy zwrotu na rynku nieruchomości – sposoby analizy i wyznaczania - 2 h
  3. Istota stopy kapitalizacji i stopy dyskonta – teoretyczne i praktyczne aspekty wyznaczania - 2,5 h
  4. Stopy zwrotu kapitału w aspekcie wyceny nieruchomości - 2,5 h

 

Forma szkolenia: warsztat, spełniający wymogi §2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25.04.2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych; uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, potwierdzające ukończenie warsztatów w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.