WARSZTAT ZAWODU RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO – STUDIUM PRZYPADKÓW

Termin szkolenia – 5-6 września 2019 r.


Miejsce szkolenia – obiekt wypoczynkowy Olandia w Prusimiu k/ Kwilcza (www.olandia.pl)

Cel szkolenia
Wymiana doświadczenia w zakresie szacowania nieruchomości nietypowych oraz dla potrzeb
sektora administracji publicznej.

Metodyka zajęć
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej, z podziałem na bloki tematyczne w formie
rotacyjnej. Warsztaty w każdej tematyce odbywają się w oba dni w podgrupach ok. 30 osób

Zakres tematyczny
STUDIA PRZYPADKÓW I PROCEDURY OKREŚLANIA WARTOŚCI

  • Wycena ograniczonych praw rzeczowych – 3 h wykładowe warsztatów Izabela Rącka – rzeczoznawca majątkowy.
  • Zasadność zastosowania podejścia porównawczego vs. podejścia dochodowego przy wycenie nieruchomości nietypowych – 3 h wykładowe
    warsztatów Renata Chróstna – rzeczoznawca majątkowy.
  • Zmiany legislacyjne w ustawie o gospodarce nieruchomościami i ich następstwa – 3,0 h wykładowe warsztatów
    Grzegorz Kubaszewski – Naczelnik Wydziału Wykonywania oraz Ograniczania Praw do Nieruchomości Departamentu Gospodarki Przestrzennej Ministerstwa
    Inwestycji i Rozwoju.
  • Pomiary obiektów budowlanych i drzew – 3,0 h wykładowych warsztatów Paweł Chrzanowski - Leica Geosystems

Materiały szkoleniowe są dostępne dla uczestników szkolenia w widocznej po zalogowaniu się na stronie Stowarzyszenia zakładce: Szkolenia- Materiały szkoleniowe. Uczestnicy szkolenia, którzy zamierzają uzyskać materiały szkoleniowe, a nie mają założonego konta użytkownika, powinni utworzyć konto użytkownika w serwisie internetowym Stowarzyszenia- w zakładce Organizacja- Rejestracja. Dostęp do materiałów szkoleniowych zostanie przyznany po zweryfikowaniu przez administratora założonego konta użytkownika.

Ramowy program szkolenia  zamieszczono w załącznikupdf icon