Katedra Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego

zapraszają na:

Międzynarodową Konferencję Naukową „Granice Rynku Nieruchomości”

 

Termin konferencji – 09 - 10 maja 2019 roku.

Miejsce Konferencji: Hotel Novotel Centrum w Poznaniu pl. Andersa 1 ; 61-898 Poznań

Informacja i program: pdf icon

Metodyka zajęć: Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowej.

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia, w rozumieniu §2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w ilości 8 h, co przekłada się na 4 pkt. przeliczeniowe.