Wynagrodzenie za ustanowienie prawa służebności przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

Prowadzący mgr inż. Damian Bukowski (szkolenie online)

- 2 godziny wykładów,

-6 godzin warsztatów (4 punkty szkoleniowe); prowadzący mgr inż. Damian Bukowski (szkolenie online)