Szkolenia w 2007 roku.

Wyjazdowe Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w dniu 13 czerwca br. w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, ul.Adama Wodziczki 3.

CZYNNOŚCI RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO PRZY WYCENIE NIERUCHOMOŚCI DLA CELÓW SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

OCENA OPERATÓW SZACUNKOWYCH W ŚWIETLE ORZECZNICTWA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO I WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

WYCENA NIERUCHOMOŚCI PRZEMYSŁOWYCH